Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Vítejte

Tamala system a.s.

Tamala system a.s. je českou výrobní společností s know-how ve strojírenství, která nabízí portfolio výrobků a služeb v oblasti dodávek technologických zařízení pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a železniční průmysl.

 o nás

Tamala system a.s.

Jsme výrobce tlakových nádob a zařízení společnost Tamala system a.s. a i v budoucnu chceme nabízet zákazníkům naše produkty dle jejich potřeb a požadavků, na technické, provozní, estetické, ekonomické úrovni ve stanoveném rozsahu prací a služeb, dle termínu dodání a současně s minimálním dopadem na životní prostředí při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků integrovaného systému řízení (HSEQ), jehož součástí jsou systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS – ČSN ISO 45001:2018), environmentální systém řízení (EMS – ČSN EN ISO 14001:2016), systém řízení kvality (QMS – ČSN ENISO 9001:2016). Pro naplnění těchto požadavků máme zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášena

Hlavní činnosti

Tamala system a.s. je českou výrobní společností s know-how ve strojírenství, která nabízí portfolio výrobků a služeb v oblasti dodávek technologických zařízení pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a železniční průmysl. Výrobní závod, který sídlí v Horním Slavkově, má dlouholetou tradici s výrobou výměníků tepla, nádrží, zásobníků, jednoúčelových výrobních zařízení, kolon, chladičů, odlučovačů, předehřívačů, ohřívačů, kondenzátorů, ekonomizérů, popelových výpustí, reaktorů, cisteren a náhradních dílů pro výše uvedené průmysly jako jsou žaluzie pecí, hořáky, sedla uzávěrů, vč. návaru, samostatné trubkové svazky výměníků, termojímky, filtry s kovovou tkaninou, části zakroužených plášťů atd. Zajišťujeme i demontáž a montáž všech uvedených produktů a dílů.

Výrobní program

Inženýrské a technické činnosti, konstrukční práce, výpočty a zkoušení dle standardů pro tlaková zařízení a požadavků zákazníka

použité materiály pro naše produkty jsou ve shodě s evropskými schváleními (certifikáty, atesty) dle prostředí a zadání

výroba prověřených nových tlakových zařízení certifikovaných dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES, NV č. 26/2003 Sb.

opravy vyhrazených tlakových zařízení dle zákona č. 174/1968 Sb., vč. zajištění revizí před opravou nebo rekonstrukcí, dokumentaci opravy

Politika HSEQ

Kterou se zavazujeme: Naplňovat potřeby zákazníků a jejich očekávání v dohodnutém termínu a požadované kvalitě pro dosažení jejich spokojenosti a k získání dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů.

Zkvalitňovat infrastrukturu formou modernizace technologií výroby, zvyšováním úrovně technických znalostí a kvalifikace zaměstnanců, odbornou způsobilost a angažovanost pro zabezpečení kvality produktů a služeb.

Vzdělávat, motivovat a zvyšovat povědomí všech zainteresovaných stran ohledně zajištění kvality dodávaných produktů a služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.

 Naše produkty

 • Všechny produkty
 • Chemické
 • Petrochemické
 • Teplárenské
 • Energetické
 • Železniční
Kondenzátory

Kondenzátory

Tepelné výměníky vzduchové a kapalinové, horizontá...

Cisterny

Tlakové nádoby určené k přepravě nebezpečných látek.

Popelové výpustě

Tlakové silnostěnné nádoby pro odvod popela z kotlů.

Ekonomizéry

Tepelné výměníky o nízké teplotě k předehřívání pro...

Zásobníky

Jednoplášťové a dvouplášťové velkokapacitní nádoby.

Odlučovače

Tlakové nádoby odtahových a výfukových plynů.

Reaktory

Tlakové nádoby trubkové, alkalizační a katalytické.

Kolony

Destilační věže pro jednotlivé frakce ropy i s příslušenstvím.

Nádoby a nádrže

Netlakové, tlakové nebo vysokotlaké, jednopláš...

Chladiče

Chladící výměníky trubkové a vzduchové.

Ohřívače

Tepelný výměník s topným vinutím nebo stacionár...

Předehřívače

Tepelné výměníky s topným vinutím, dvouplášť...

 Kariéra

Do týmu Technického úseku hledáme posilu pro návrhy konstrukčních řešení, včetně vhodnosti materiálů, výpočtů a vytváření výkresové dokumentace v systému CAD pro tlaková zařízení. Bude se podílet na řešení výzkumných úkolů, vyhodnocení obchodně technického zadání, včetně technické podpory při obchodních jednání. Bude navrhovat a zpracovávat dokumentaci pro změnové řízení.

 Reference

Máme za sebou řadu let profesionální práce v oboru. Podívejte se co je již za námi.

 Napište nám

 • IČO
  04508149
 • Email
  info@tamala.com
 • Adresa
  Rybná 716/24,
  110 00 Praha
 • Web
  www.tamala.com