Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Vítejte

Tamala system a.s.

Tamala system a.s. je českou výrobní společností s know-how ve strojírenství, která nabízí portfolio výrobků a služeb v oblasti dodávek železničních aplikací a technologických zařízení pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl.

Rozmanitý
výrobní
program

Jsme Tamala a profesionalitu a kvalitu řadíme vždy na první místo

Certifikace
Tamala

Jsme Tamala a profesionalitu a kvalitu řadíme vždy na první místo

Produkty
Tamala

Jsme Tamala a profesionalitu a kvalitu řadíme vždy na první místo

 o nás

Tamala system a.s.

Jsme výrobce tlakových nádob a zařízení, chceme nabízet zákazníkům naše produkty dle jejich potřeb a požadavků, na technické, provozní, estetické a ekonomické úrovni, ve stanoveném rozsahu prací a služeb, ve sjednaném termínu dodání a současně minimálním dopadem na životní prostředí při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle požadavků integrovaného systému řízení (HSEQ), jehož součástí jsou systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS – ČSN ISO 45001:2018), environmentální systém řízení (EMS – ČSN EN ISO 14001:2016), systém řízení kvality (QMS – ČSN EN ISO 9001:2016). Pro naplnění těchto požadavků máme systém managementu kvality zaveden a vedením společnosti je vyhlášena Politika HSEQ

Hlavní činnosti

Tamala system a.s. je českou výrobní společností s know-how ve strojírenství, která nabízí portfolio výrobků a služeb v oblasti dodávek železničních aplikací a technologických zařízení pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl. Výrobní závod, který sídlí v Horním Slavkově, má dlouholetou tradici s výrobou výměníků tepla, nádrží, zásobníků, jednoúčelových výrobních zařízení, kolon, chladičů, odlučovačů, předehřívačů, ohřívačů, kondenzátorů, ekonomizérů, popelových výpustí, reaktorů, cisteren a náhradních dílů pro výše a dále uvedená zařízení, jako jsou žaluzie pecí, hořáky, sedla uzávěrů, vč. návaru, samostatné trubkové svazky výměníků, termojímky, filtry s kovovou tkaninou, části zakroužených plášťů atd. Zajišťujeme i demontáž a montáž všech uvedených produktů a dílů.

Výrobní program

Inženýrské a technické činnosti, konstrukční práce, výpočty a zkoušení dle standardů pro tlaková zařízení a požadavků zákazníka

Výroba nových tlakových zařízení certifikovaných dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, NV č. 219/2016 Sb.

Opravy vyhrazených tlakových zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb., včetně zajištění revizí před opravou nebo rekonstrukcí, dokumentace opravy.

Výroba železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek dle předpisu RID, projektování, montáž a svařování úrovně CL 1 dle EN 15085-2.

Výroba ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2.

Politika HSEQ

Kterou se zavazujeme: Naplňovat potřeby zákazníků a jejich očekávání v dohodnutém termínu a požadované kvalitě pro dosažení jejich spokojenosti a k získání dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů.

Zkvalitňovat infrastrukturu formou modernizace technologií výroby, zvyšováním úrovně technických znalostí a kvalifikace zaměstnanců, odbornou způsobilost a angažovanost pro zabezpečení kvality produktů a služeb.

Vzdělávat, motivovat a zvyšovat povědomí všech zainteresovaných stran ohledně zajištění kvality dodávaných produktů a služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí.

 Naše produkty

  • Všechny produkty
  • Chemické
  • Petrochemické
  • Teplárenské
  • Energetické
  • Železniční
Kondenzátory

Kondenzátory

Tepelné výměníky
vzduchové
a kapalinové,...

Cisterny

Tlakové nádoby
určené k přepravě
nebezpečných látek.

Popelové
výpustě

Tlakové silnostěnné
nádoby pro odvod
popela z kotlů.

Ekonomizéry

Tepelné výměníky
o nízké teplotě
k předehřívání pro...

Zásobníky

Jednoplášťové
a dvouplášťové
velkokapacitní nádoby.

Odlučovače

Tlakové nádoby
odtahových a
výfukových plynů.

Reaktory

Tlakové nádoby
trubkové, alkalizační
a katalytické.

Kolony

Destilační věže pro
jednotlivé frakce ropy
i s příslušenstvím.

Nádoby
a nádrže

Netlakové, tlakové
nebo vysokotlaké,
jednopláš...

Chladiče

Chladící výměníky
trubkové
a vzduchové.

Ohřívače

Tepelný výměník
s topným vinutím
nebo stacionár...

Předehřívače

Tepelné výměníky
s topným vinutím,
dvouplášť...

 Kariéra

Do našeho týmu hledáme schopného svářeče/ zámečníka. Chceš-li pracovat v menším kolektivu a převážně na ranní směnu ve firmě s rodinnou atmosférou, neváhej nás kontaktovat. Budeš se podílet na výrobě tlakových nádob a zařízení, svařovat ocelové konstrukce, kompletovat a montovat samotný výrobek. Očekáváme od tebe samostatnost, pečlivost a manuální zručnost, fyzickou zdatnost a zdravotní způsobilost, platný svářečský průkaz, znalost technické dokumentace, znalost technologie svařování kovů, čtení technické dokumentace, znalost kovových materiálů, slitin a jejich vlastností. Výhodou bude, když budeš mít vazačské a jeřábnické zkoušky či VZV průkaz.

 Reference

Máme za sebou řadu let profesionální práce v oboru. Podívejte se co je již za námi.

 Napište nám

Generální
ředitel

Ing. Martin Frelich

Tel.: 602 241 242

Email:
martin.frelich@tamala.cz

Obchodní
ředitel

Pavel Prágr

Tel.: 602 188 175

Email:
pavel.pragr@tamala.cz

Referent obchodního oddělení

Stanislav Vaněček

Tel.: 720 033 698

Email:
stanislav.vanecek@tamala.cz

Technický
ředitel

Roman Fenderl

Tel.: 720 021 037

Email:
roman.fenderl@tamala.cz

Výrobní
ředitel


Ing. Roman Faktor

Tel.: 722 975 710

Email:
roman.faktor@tamala.cz

IČO04508149Adresa
sídla


Rybná 716/24

Staré Město, 110 00 Praha 1

Adresa
provozovny


Hasičská 870

357 31 Horní Slavkov