Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Zkoušení

PZkoušení

Zkoušení

Tamala system a.s. provádí stanovené CE značení tlakových nádob i jednotlivých dílů, kontrolu během výroby a dohled nad konečným posouzením(dozor u tlakových zkoušek je TÜV SÜD), kontrolu nerozebíratelných spojů tlakových zařízení (EN, ČSN, DIN) kapilární metodou, prozářením a může zajistit kontrolu ultrazvukem (UT), vířivými proudy atd. S produkty Tamalasystem a.s. předáváme technickou průvodní dokumentaci, včetně pasportu pokud se jedná o tlakové nádoby s osvědčením o konečném posouzení, s ES certifikátem o ES ověřením celku, s inspekční zprávou a s ES prohlášením o shodě.

Provádíme kvalifikace pro nedestruktivní zkoušeníVizuální kontrola (VT) –nedestruktivní kontrola zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů produktu pouhým okem, nebo pomocí speciální přístrojů, či zařízení dle ČSN EN ISO 17637.

Radiografické zkoušení (RT) – získání trvalého obrazu vnitřních vad materiálu (trvalý záznam) u kontroly svarů, odlitků tlakových nádobod 5 do 32 mm tloušťky materiálu dle ČSN EN ISO 17636-1.

Zkoušení kapilární metodou (PT)–nedestruktivní kontrola pro identifikaci vad v povrchových vrstvách materiálu (póry, zápaly, studené spoje, trhliny) dle ČSN EN ISO 3452-1.

Dále pak provádíme měření tvrdosti a měření povrchových vrstev.