Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Svařování

Svařování

Svařování

Nerozebíratelné spoje pro svařování tlakových nádob v Tamala system a.s. je posouzena podle směrnice PED. Svařovací postupy jsou schvalovány pověřenou osobou TÜV SÜD.

Svařovací postupy jsou kvalifikovány oznámeným subjektem dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, NV č. 219/2016 Sb. a příslušných technických norem.

Používané jakosti materiálůUhlíková ocel tloušťky 1,5 mm – 110 mm
Austenitická ocel tloušťky 1,5 mm – 50 mm
Nikl a jeho slitiny 3 mm – 8 mm

Druhy svařovacích metod dle ČSN ISO 4063111 (MMA) ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
121 (SAW) svařování pod tavidlem drátovou metodou (automat)
131 (MIG)svařování tavící se elektrodou v inertním ochranném plynu
135 (MAG) svařování tavící se elektrodou v aktivním ochranném plynu
136 (MAG) svařování plněnou elektrodou v aktivním ochranném plynu
138 (MAG) svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu

141 (TIG) svařování wolframovou elektrodou v neutrálním ochranném plynu s přídavným materiálem 142 (TIG) svařování wolframovou elektrodou v neutrálním ochranném plynu bez přídavného materiálu
do průměru D 4000 (nádoby) – dát samostatně s odsazením, nejde o druh svař. metody
do l = 15000 (profily) – dát samostatně s odsazením, nejde o druh svař. metody