Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Projektová činnost

Projektová činnost

Projektová činnost

Na základě dlouholetých zkušeností počítáme a navrhujeme tlaková zařízení pro chemický, petrochemický, energetický, teplárenský a železniční průmysl s max. efektivností a účinností dle platné legislativy a přání zákazníka.Projektové činnosti zahrnují návrhy nejen všech námi uvedených nových produktů, ale i revizí či repasí. Pevnostní výpočty tlakových nádob, tepelné výpočty výměníků atd., jsou dle standardů:

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 118/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., ., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.

Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce.

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.

ČSN 690012 Tlaková nádoba stabilní

ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.

ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.

ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.

PED 2014/68/EU Tlaková zařízení

a požadavků zákazníka, včetně dodání kompletní dokumentace.