Tamala system a.s. Profesionálové v každém ohledu.

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Povrchová úprava

Produkty vyráběné v Tamala system a.s. jsou z kovů, proto je na konci výrobního cyklu prováděna povrchová úprava, aby povrch kovu s bezprostředním kontaktem s okolím nepodléhal nežádoucím jevům,jako je koroze. Tamala system a.s. zajišťuje finální povrchovou úpravu nátěrovými hmotami, případně povlaky jako je zinkování nebo moření a pasivace u austenitických ocelí. Přímo v závodě provádíme pro zmíněné povrchové úpravy jednu z nejúčinnějších předúprav povrchu tryskání k odstranění nečistot, koroze a zdrsnění povrchu pro lepší přilnavost.

PředúpravaTryskání – od tloušťky 3 mm, abraziva SA 2,5 min., křemičitý písek, max. 2 500 mm x 10 000 mm